Brochures | House of Performance

Brochure en Proefschrift

Voorbeelden van brochures en whitepapers voor de verandertrajecten die House of Performance voor haar klanten ontwikkelt. De corporate images op de omslagen, verbeelden de modellen die bij deze verandertrajecten worden toegepast.

Voor de proefschriften, heeft Vanthel ook een speciale lay-out en boekomslag ontwikkeld.

terug