Evenwichtig logo | YogaSway

Logo in balans

Ontwikkeling en vormgeving van logo en flyer yogawinkel. Eenvoud in vormgeving en kleurgebruik benadrukt de uitstraling van YogaSway: niet pretentieus en toegankelijk voor groot publiek.

terug