Privacywetgeving.

Vanthel Vormgeving heeft zich getoetst aan de richtlijnen van de AVG 25-05-2018.

  1. Vanthel bewaart alleen adres- en betaalgegevens voor afwerking van opdrachten en toekomstig contact. Deze gegevens zijn uitsluitend bij Vanthel bekend, worden niet bewaard in de Cloud en worden niet gedeeld met andere partijen. Uitzondering; indien noodzakelijk voor de voortgang van het werk deelt Vanthel adresgegevens met postbezorgingbedrijven. Benodigde gegevens worden ook uitgewisseld met leveranciers zoals bijvoorbeeld drukkers en webbouwers, afhankelijk van de inhoud van de opdracht, en alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtgever.
  2. Vanthel maakt geen gebruik van cookies.
  3. Voor de mailings maakt Vanthel gebruik van MailChimp. (zie ook het privacystatement van MailChimp) Uitschrijving is hierbij te allen tijde mogelijk. 
  4. Vanthel maakt geen gebruik van aangekochte adresbestanden.


Voor vragen en/of opmerkingen mailt u naar info@vanthel.nl, u krijgt dan zo spoedig mogelijk 
bericht.